Жишиг гудамж тохижуулах ажлын сонгон шалгаруулалтын мэдээ 2

Жишиг гудамж тохижуулах тендер шалгаруулалт 2014 оны 05 дугаар сарын 07-ны 13:00 цагт боллоо. Тендер шалгаруулалтанд 2 аж ахуйн нэгж үнийн санал ирүүлснээс "Цогт барс" ХХК шалгарлаа.