Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр


Дугаар Нэр Огноо
10 ЗАСАГ ДАРГЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2015 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 2015-01-05