ТУРШЛАГА СУДЛАХ АЯЛАЛ

2015 оны 06 дугаар сарын 04-өөс 06 дугаар сарын 18 хүртэлх хугацаанд манай сумын ИТХ-ын бүрэлдэхүүн, сумын албан газруудын менежерүүдийн баг бүрэлдэхүүн туршлага судлах, Төлөөлөгчдийг чадавхжуулах аялалыг хийн МНУХ-ны сургалтанд амжилттай хамрагдаад ирлээ.