ТЭМЭЭЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН

Манай сум нь тэмээний тоогоороо аймагтаа тэргүүлдэг ба тийм ч учраас Тэмээчдийн холбоо байгуулан, цаашдаа тэмээгээ өсгөх олон талт үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна