"ХОГГҮЙ ДӨРГӨН" АЯН

Манай сум нь 4 сард "ХОГГҮЙ ДӨРГӨН" аян зохион байгуулж 1 сарын хугацаанд сумынхаа эргэн тойрны болон төв доторхи мөн Далай нуур дээрх хогоо цэвэрлэн амжилттай ажиллалаа.