ДӨРГӨН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2015-01-08

         1992 оноос Засаг даргын тамгын газар нэртэйгээр зохион байгуулагдсан. ЗДТГ нь нийт 213418,9 төгрөгнийн төсөвтэй.  2015 онд 20 орон тоотой, удирдах ажилтан 3, гүйцэтгэх 10, үйлчлэх 3, гэрээт 4 ажилтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

1.Сумын Засаг дарга  - Х.Дэлгэрнасан -      89010606

2.Сумын даргын орлогч  - М. Чагнаадорж – 89929097

3.Тамгын газрын дарга – Л.Цэдэн-Иш – 88101815

4.Төрийн сангийн мэргэжилтэн - Н.Балт-88065941

5.Нягтлан бодогч   -  Б.Бадамгарав -  88430111, 89051898

6.Нягтлан бодогч - Ш. Отгонцэцэг - 88434944  

7.Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч - М.Болд-88014102

8.Газрын даамал    -  Э.Амармэнд - 89856572

9.Нийгмийн бодлогын ажилтан – Х.Түмэннасан -88436843

10.Дотоод ажил хариуцсан ажилтан – М.Түнжин - 98999336

11.Мэдээллийн ажилтан - Д.Даваасүрэн-91111547

12.Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч – Ц.Майдулам 98703267, 89070524

13.Үйлчлэгч  - Ш.Оюундэлгэр -

14.Галч – Д.Гомбо  - 88433537

15. Галч -Х.Ням - 88868550

16. Галч - Д.Даваажав - 89183301

17.Өгөөмөр багийн Засаг дарга Ц.Бадарч 86866018

18.Аргалант багийн Засаг дарга -Н.Даваажав -  98127852

19.Сээр багийн Засаг дарга – С.Нямхүү – 89993330

20.Агваш багийн Засаг дарга - Н.Пүрэвхуяг - 88433424

21. Иргэний танхимийн галч - Б.Түмэнжаргал - 88983980

22. Иргэний танхимийн галч - Т.Цогт-Очир - 88242889

23. Жолооч - Б. Мэндсайхан - 88433420

 

1.Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга Л.Содномцэрэн 98703201

2. Хөдөлмөр эрхлэлт, статистик хариуцсан мэргэжилтэн Б.Эрдэнэзаяа 88437970

3.Хүнсний аюулгүй байдлыг хариуцсан мэргэжилтэн С.Бадамхорлоо 88396955